Největší část naší činnosti tvoří restaurování a konzervování historického nábytku.

Na přání zákazníka vyrobíme kopie nábytku a předmětů ze dřeva. Používáme původní historické postupy a techniky. Moderním postupům a materiálům při restaurování se nevyhýbáme, ale jen v případě, že nenaruší původnost díla.

K naší další činnosti patří také výroba kožených sedáků židlí tzv. slepotiskem a vyplétání sedáků židlí ratanem.

Spolupracujeme s řadou státních institucí, a proto máme Povolení MK ČR k restaurování uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva.

Co nabízíme

∙ Restaurování a konzervování historického nábytku
∙ Drobné opravy přímo u zákazníka
∙ Kožené sedáky židlí se slepotiskem
∙ Opravy a vyplétání ratanových sedáků
∙ Výroba kopií nábytku a jiných výrobků ze dřeva
∙ Renovace interiérů Oceňování nábytku

Restaurování
 

Máte zájem o více informací?